Funkcje administracyjne

Funkcje administracyjne systemu pozwalają na kontrolę dostępu, edycji i publikacji danych, zarządzanie prawami dostępu użytkowników i monitorowanie funkcjonowania serwisu. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie Systemem może przydzielać prawa dostępu do obiektów czy funkcji konkretnym użytkownikom.

Funkcjonalność

Funkcjonalność Systemu i zakres danych definiowany jest na etapie wdrożenia z uwzględnieniem konkretnych potrzeb użytkowników. tak aby maksymalnie ułatwić im codzienną pracę, wspomagać wykonywanie bieżących analiz majątku Przedsiębiorstwa oraz planować jego rozwój.

System umożliwia szybki dostęp do powiązanych z nieruchomościami informacji, takich jak dane właścicieli, władających, dzierżawców, podatki i opłaty , przeprowadzone remonty i badania techniczne, dokumentacje obiektów, aktualnie realizowane bądź planowane inwestycje.

Dlaczego Geosolutions?

  • realizacja zadań i procesów decyzyjnych związanych z nieruchomościami zgodnie ze specyfiką biznesową przedsiębiorstwa
  • dowolne zestawianie i rozbudowywanie elementów systemu zgodnie z potrzebami użytkownika
  • zdany dostęp do systemu poprzez przeglądarkę www
  • edycja danych graficznych bezpośrednio w przeglądarce www
  • minimalne wymagania sprzętowe po stronie użytkownika i dostępność za pomocą urządzeń mobilnych
  • łatwa i prosta obsługa
  • wielostanowiskowa licencja